Psykoanalyyttisen psykoterapian tavoitteena on lisätä itseymmärrystä, kykyä tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä omia tunteita, sisäisiä ristiriitoja ja ongelmia sillä tavoin, että henkilökohtainen kasvu, hyvinvointi ja sopeutuminen olisivat onnistuneita erilaisissa elämäntilanteissa.

Psykoanalyyttinen lähestymistapa perustuu siihen, että ihmisen mielen rakentuminen on vuorovaikutuksellista kehitysprosessia eli ihmisen menneisyys vaikuttaa nykyiseen kokemusmaailmaan. Meillä jokaisella on oma kehityshistoriansa ja psyykkisten pulmien tausta voi olla lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden kehityshaasteiden ratkaisuissa. Psykoterapian työskentelyn keskiössä ollaan nykyhetkessä, johon liittyviä mielikuvia, tunteita ja muistoja yritetään selventää ja ymmärtää oman aikaisemman elämänhistorian vaikutukset nykyhetkeen. Psykoanalyyttisena terapeuttina annan tilaa asiakkaan omalle pohdinnalle. Hoidon keskeisin keino on terapeuttinen vuorovaikutus, jolloin siinä heräävät tunteet ovat yhdessä tutkimisen kohteena.


Psykoterapian fokus


- Luodaan luottamuksellinen ja kahdenkeskinen psykoterapeuttinen suhde.
- Tutkitaan yhdessä asiakkaan kokemuksia ja yritetään huomata esimerkiksi sellaisia toiveita ja tunteita, joista ei ole ollut tietoinen.
- Yritetään ymmärtää lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden kokemuksia, jotka kytkeytyvät nykyisiin vaikeuksiin.
- Tutkitaan, millaisia sisäisiä ristiriitoja asiakkaalla on.
- Tutkitaan, kuinka asiakas suojautuu vaikeilta tunteilta ja ajatuksilta.
- Tarkastellaan, miten terapiasuhteessa tulee esiin samanlaisia asetelmia kuin muissa ihmissuhteissa ja kuinka ne liittyvät asiakkaan tyypillisiin tapoihin olla ihmisten kanssa.
- Lisätään omaa itsetuntemusta omien tarpeiden ja motiivien tunnistamisen kautta, jolloin psykoterapia auttaa ymmärtämään ja vaikuttamaan omaan elämään positiivisesti.


Hoitoon hakeutuvan elämäntilanteen ja mahdollisen psykoterapian tarpeen selvittämiseksi tarvitaan muutama arviokäynti (yleensä noin 2–3 kertaa). Käyntien perusteella annan näkemykseni tilanteesta ja hoitosuosituksen. Ennen psykoterapian alkamista tehdään psykoterapiasopimus, jossa sovitaan käytännönasioista. Tapaamiskertojen tiheys vaihtelee yhdestä käynnistä kolmeen käyntikertaan viikossa. Hoito on pitkäkestoista ja kestää usein useampia vuosia, jolloin pureudumme syvemmin elämäsi haasteisiin.
Psykoterapiaa voidaan hyödyntää myös lyhytpsykoterapeuttisessa työskentelyssä, jolloin ongelmat ovat kohtuudella rajattavissa. Tapaamiset ovat yleensä kertaviikkoisia ja niitä on ennalta sovittu määrä kuten esimerkiksi 10–20 kertaa.

 

”Kukaan, niin kauan kuin se liikkuu elämän kaoottisten virtausten välillä, ei ole ongelmitta.”
- Carl Jung

Psykoanalyyttinen psykoterapia voi auttaa ja sopia sinulle, jos olet

- motivoitunut tutkimaan omaa mieltä ja kokemusmaailmaasi laaja-alaisesti, syvällisesti ja pitkäjänteisesti.
- haluat oppia tuntemaan ja ymmärtämään itseäsi, ihmissuhteitasi sekä omia haasteita ja oireita.
- haluat tutkia haasteiden ja oireiden alkuperää sekä taustalla olevia syitä.
- motivoitunut vahvistamaan omaa itsehavainnointia ja työskentelemään itseymmärryksen lisäämiseksi.
- ymmärtäväinen, että omaksumme asioita hitaasti ja sisäinen muutos eli käytännössä näkyvä todellinen muutos tapahtuu hitaasti, jolloin myös erilaiset ongelmat ja oireet helpottuvat usein pysyvästi.

 

Konsultaatio


Jos et löydä itsellesi sopivaa palvelua, voidaan sopia konsultaatiokäynneistä. Konsultaatiossa kartoitetaan yhdellä kerralla tai muutaman tapaamiskerran aikana hoidon tarvetta ja sopivaa hoitomuotoa. Jos en voi tarjota sopivaa hoitomuotoa, ohjaan sinua eteenpäin. Ota rohkeasti yhteyttä, oli tilanteesi mikä tahansa! Keskustellaan ja pohditaan yhdessä juuri sinulle sopivaa vaihtoehtoa.