Kuka olen?


Olen koulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja ja opiskelen tällä hetkellä Helsingin yliopistossa aikuisten psykoanalyyttiseksi yksilöpsykoterapeutiksi. Olen ollut aina kiinnostunut ihmisen mielestä, ihmissuhteista ja vuorovaikutuksesta, minkä myötä olen ajautunut psykiatrisen hoitotyön maailmaan.

Minulla on kertynyt työkokemusta monipuolisesti mielenterveys- ja päihdetyönosalta yli 11 vuoden ajalta. Olen työskennellyt viimeisten 11 vuoden ajan psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa nuorten aikuisten ja aikuisten parissa. Työurallani olen päässyt kohtaamaan ja tukemaan ihmisiä monenlaisissa ja hyvinkin haastavissa eri elämäntilanteissa. Työni ei lakkaa innostamasta tai koskettamasta.

Haluan auttaa muita ihmisiä ja lisätä ymmärrystä ihmismielen sekä ihmissuhteiden monimutkaisuudesta. Pidän haasteista ja uusien asioiden oppimisesta, minkä myötä lisäkouluttaudun aktiivisesti. Alan tietopohja kehittyy nopeasti, minkä vuoksi haluan kehittää myös omaa ammattitaitoa ja osaamista. Tässä ammatissa on hienoa, ettei tule koskaan valmiiksi ja voi aina oppia uutta.

Työskentelytapani on moniulotteinen ja hyödynnän osaamistani asiakkaan tilanteeseen sopivalla tavalla. Teen koulutuspsykoterapiaa psykoanalyyttisen teorian viitekehyksestä käsin. Työotteessani on myös kognitiivisen sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden menetelmiä. Koen tärkeäksi ihmisten auttamisen, aidon läsnäolon ja kohtaamisen, kuulluksi tulemisen sekä ymmärryksen lisäämisen ihmismielestä ja ihmissuhteista.

Työskentelyssäni korostuu myös mielen ja kehon vuorovaikutus, koska tunteemme ja ajatuksemme eivät ole vain mielessämme vaan myös kehossamme. Koen ensisijaiseksi terapeuttisessa työskentelyssä turvallisen luottamus- ja vuorovaikutussuhteen rakentamisen asiakkaan ja ammattilaisen välillä. Haluan rohkaista asiakasta tutkimaan yhdessä ongelmia ja ymmärtämään niiden syitä. Olen työntekijänä lempeä, kuunteleva ja tilaa antava, mutta myös aktiivinen toimija ja kannustava.


inhimillisyys
lempeys
herkkyys
läsnäolo
toivo
kunnioitus
positiivisuus

Työskentely koirien kanssa


Olen haaveillut vuosia eläinten kanssa työskentelystä omassa ammatissa ja vuodesta 2020 alkaen olen päässyt yhdistämään eläinavusteisuuden työhöni. Olen kiinnostunut erityisesti eläinten käyttäytymisestä ja vaikutuksista ihmisiin.

Vapaa-aikaani vietän paljon luonnon ja eläinten parissa. Olen ollut nuoresta iästä saakka kiinnostunut eläimistä ja hurahtanut erityisesti koiriin. Olen omistanut vuodesta 2012 alkaen chow chow koiria. Chow chow on alkukantainen, itsenäinen ja itsepäinen rotu. Vuosien varrella nämä pienieleiset, oman tahtonsa omaavat ja oman arvonsa tuntevat rauhalliset ”jästipäät” ovat opettaneet minua valtavasti.

Chow chow on lahjomaton itsehillinnän mestari ja usein pidättyväinen. Kunnioituksen ja kiinnostuksen saaneena chow chow osoittaa ihmiselle pyyteetöntä rakkauttaan ja arvostustaan. Rodulle tyypillinen uskollisuus ja luottamus omistajaansa kohtaan on jotain sellaista, mitä ei kohtaa muissa vuorovaikutussuhteissa. Eläimillä on uskomaton taito aistia asioita ja opettaa ihmistä, minkä myötä koirien läsnäololla on aina ollut hyvin terapeuttinen vaikutus omassa elämässäni.

Eläinavusteinen valmennus

Tällä hetkellä arjessani pyörii mukana neljä chow chow koiraa ja harrastan pienimuotoisesti myös niiden kasvattamista.

Olen suorittanut vuosina 2015–2016 kasvattajan perus- ja jatkokurssin. Osallistun aktiivisesti eläimiin ja koiriin liittyviin koulutuksiin ja seminaareihin. Olen haaveillut vuosia eläinten kanssa työskentelystä omassa ammatissa ja vuodesta 2020 alkaen olen päässyt yhdistämään eläinavusteisuuden työhöni. Olen kiinnostunut erityisesti eläinten käyttäytymisestä ja vaikutuksista ihmisiin. Minulle eläinten hyvinvointi on aina ensisijaista. Tällä hetkellä vastaanotollani on sovitusti osa-aikaisesti mukana terapiakoira.

Selma

Selma oli ensimmäinen terapiakoira, jonka kanssa sain aloittaa alun perin eläinavusteisen työskentelyn.

Selma oli luonteeltaan erittäin rauhallinen, avoin ja lempeä. Selma kohtasi kaikki ihmiset lämmöllä ja empaattisella katseellaan. Selma työskenteli työparinani osa-aikaisesti psykiatrian poliklinikalla useamman vuoden.  Selma nautti rauhallisista metsälenkeistä, missä pystyi omaan tahtiin nuuhkimaan hajuja ja haaveilemaan rauhassa maailman menoa. Suoritimme Selman kanssa hyväksytysti Eläinkuusikko Oy:n eläintyöpari-soveltuvuustestin. Selma menehtyi yli 11 vuoden iässä vuonna 2023 ja jätti samalla jälkensä monen ihmisen sydämeen, niin perheessä, työyhteisössä kuin asiakkaidenkin parissa.

Elsi, Leijonaharjan Dearest Elsie Ingrid, s. 2017

Elsi on viettänyt nuoruusvuosia aktiivisesti näyttelyissä ja on jatkanut äitinsä Selman jalanjälkiä eläinavusteisessa työssä.

Elsi on luonteeltaan perinteikkäämpi chow chow; vieraille ihmisille voi olla alkuun pidättyväisempi, mutta luottamuksen saadessaan uskollinen ja erittäin ystävällinen. Elsi on perusolemukseltaan rauhallinen, mutta silmäkulmassa on aina hieman pilkettä. Elsin mielekästä tekemistä on oman pihan vartiointi ja metsäneläinten bongaus. Elsi harjoittelee eläintyöparina toimimista.

Koulutus ja osaaminen


Koulutus


 • 2021-
  Psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapian psykoterapiakoulutus, Helsingin yliopisto, valmistuminen 1/2025
 • 2022
  Sairaanhoitaja (YAMK), sosiaali- ja terveysalan johtaminen, Oulun ammattikorkeakoulu
 • 2013
  Sairaanhoitaja (AMK), psykiatrinen hoitotyö, Oulun ammattikorkeakoulu
 • 2010
  Lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö, Kajaanin ammattikoulu
Täydennyskoulutus


 • 2022
  Edistyneen tason CBT-I unettomuusterapeutti (SUS)
 • 2021
  Kognitiivinen työotekoulutus + työnohjaus 15 op
 • 2021
  Neuropsykiatrinen valmentaja 10 op
 • 2020
  Eläinavusteinen valmentaja - Solution Focused Animal Assisted Therapy (FSAT) 30 op
 • 2019
  Psykoterapian valmiusopinnot 30 op
 • 2015
  Itsenäinen sairaanhoitajan vastaanottokoulutus (psykiatria)

Työkokemus

 • 2022-
  Ammatinharjoittaja, Terapiatalo Noste (osa-aikaisesti)
 • 2022-
  Psykoterapiapalvelut Kemppainen (osa-aikaisesti)
 • 2014-
  Psykiatrinen sairaanhoitaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS
  2018- Tikkurilan mielialahäiriöpoliklinikka
  2017-2018 Myyrmäen psykoosipoliklinikka
  2016-2017 Tikkurilan psykoosipoliklinikka, tehostettu avohoidontyöryhmä
  2014-2016 Jorvin sairaalan akuuttipsykiatrian poliklinikka
 • 2013-2014
  Psykiatrinen sairaanhoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala, Psykiatrian päivystysyksikkö
 • 2011-2012
  Lähihoitaja, Osuuskunta Oulun kotihoiva