Lähestymistapa


Lähestymistavassa korostetaan asiakkaan omaa asiantuntijuuttaan omassa elämässään, asiakkaan voimavaroja, myönteistä elämänasennetta sekä nykyisen elämäntilanteen ja tulevaisuuden käsittelyä. Ratkaisukeskeisyydellä autetaan asiakasta löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja elämäntilanteeseensa sekä asetetaan itselle sopivia tavoitteita. Ratkaisukeskeisyys on yksi psykoterapiamuoto, jota käytetään sen lisäksi valmennuksissa ja ohjaustilanteissa. Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyteen sisältyy aktiivista työskentelyä, toiminnallisuutta, luovuutta, myönteisyyttä ja huumoria.

Eläinavusteinen terapia (Anima-Assisted Therapy, AAT) on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisen toteuttamaa tavoitteellista toimintaa, jossa eläin on yhtenä osana hoito- tai kuntoutusprosessia.

Hoidon tavoitteena on ihmisen fyysisen, sosiaalisen, emotionaalisen tai kognitiivisen hyvinvoinnin edistäminen. Eläimen tuoma hyöty perustuu ihmisen ja eläimen ainutlaatuiseen vuorovaikutukseen. Eläimen ja ihmisen välisessä sidoksessa on olennaista molemminpuolisuus eli luottamus, kiintymys, vapaaehtoisuus ja jatkuvuus niin ihmisen kuin eläimen näkökulmasta. Eläimen hyvinvointi ja käyttäytyminen otetaan esiin myös työskentelyssä asiakkaan kanssa, minkä myötä asiakas voi oppia uusia taitoja. Eläin on tehtävään soveltuva ja koulutettu.


parallax background
 

”Osa enkeleistä valitsi turkin siipien sijaan.”
- Tuntematon


Eläinavusteisen valmennuksen fokuksena psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolla voi olla esimerkiksi:

- tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu.
- itsetunnon ja minäkuvan vahvistaminen.
- toiminnan ohjauksen harjoittelu.
- erilaisten aistien säätelyyn liittyviä toimintojen harjoittelu.
- aktiivisen toiminnan lisääminen eläimen kanssa.

Tutkimuksien mukaan eläimen tuomia hyötyjä voivat olla erilaiset fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset ihmisessä.

Eläin voi:
- lieventää stressiä eli alentaa ihmisen stressihormonin eli kortisolin tasoa sekä sydämen sykettä ja verenpainetta.
- kohentaa mielialaa ja lisätä mielihyvän kokemuksia eli lisätä ihmisen mielihyvähormonin oksitosiinin tason nousua, mikä lieventää stressiä, ahdistusta ja pelkoa.
- rauhoittaa terapiatilannetta, edistää vuorovaikutusta ja luottamuksen saavuttamista terapeutin kanssa sekä lisätä turvallisuuden tunnetta.
- lisätä motivaatiota ja normalisoida terapiaa.
- lievittää jännitystä sosiaalisissa tilanteissa ja lisätä sosiaalista vuorovaikutusta.
- vähentää yksinäisyyden tunnetta.
- edistää keskittymiskykyä ja tarkkaavaisuutta.
- edistää itsetunnon ja itseluottamuksen vahvistamista.
- helpottaa hankalista ja herkistä asioista keskustelemista sekä niiden käsitteleminen voi olla helpompaa.

Terapiakoirat Selma & Elsi

Eläin voi olla mukana tapaamisella myös vain passiivisesti luomassa turvallisuuden tunnetta ja pehmentämässä tunnelmaa. Eläin on läsnäolija ja kuuntelija, joka tuomitsematta ja herkästi reagoiden aistii ihmistä. Eläin on aina läsnä juuri tässä hetkessä.

Eläinavusteisessa työskentelyssä eläimen ottaminen mukaan hoitoon on aina tarkkaan mietitty lisä. Kaikissa tilanteissa tulee huomioida eläimen ja ihmisten eettisyys, hyvinvointi ja turvallisuus. Eläin voi olla mukana yksittäisillä kerroilla tai kokonaisuudessaan osa hoitoa. Jos eläimestä on jossain tilanteessa hyötyä, sovitaan eläimen läsnäolosta. Eläimen mukaan ottaminen on aina hyvin yksilöllistä ja eläintä hyödynnetään asiakkaan tilanteeseen sopivalla tavalla.

 

Konsultaatio


Jos et löydä itsellesi sopivaa palvelua, voidaan sopia konsultaatiokäynneistä. Konsultaatiossa kartoitetaan yhdellä kerralla tai muutaman tapaamiskerran aikana hoidon tarvetta ja sopivaa hoitomuotoa. Jos en voi tarjota sopivaa hoitomuotoa, ohjaan sinua eteenpäin. Ota rohkeasti yhteyttä, oli tilanteesi mikä tahansa! Keskustellaan ja pohditaan yhdessä juuri sinulle sopivaa vaihtoehtoa.